Lid geneesheer directeur

Als Geneesheer directeur heb je samen met de directeur ZKV een centrale toezichthoudende rol, sta je voor de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen Dichterbij en houd je toezicht op de borging…

Dit ga je doen

Iedereen verdient een menswaardig en betekenisvol leven, waarin je jezelf kan en mag zijn. In een omgeving die accepteert wie je bent. Dat is in de kern wat we geloven en waar we voor staan. Om dat dichterbij te brengen kijken we elke dag opnieuw naar wat mensen echt nodig hebben. In deze mooie functie (bij Dichterbij wordt de titel Lid bureau Zorg Kwaliteit en Veiligheid gehanteerd) ondersteun je daarbij vanuit jouw kennis, deskundigheid en ervaring. Het verantwoordelijkheidsgebied is breed en betreft alle facetten van zorg die binnen Dichterbij verleend worden; wonen, dagbesteding, zorg thuis, intra- en extramurale behandeling, forensische zorg en behandeling en ambulante begeleiding en behandeling.

In hoofdlijnen ben je voor de volgende taken mede verantwoordelijk:

 • Toezien op een goede uitvoering van de relevante wet- en regelgeving, zoals de WZD, de wet BIG, de WGBO en de WKKGZ, binnen Dichterbij/Stevig;
 • Toezicht houden op gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening en adviseur voor de raad van bestuur op dossiers met hoog zorginhoudelijk afbreukrisico. Vanuit deze opdracht adviseer je de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over:
  • Kwaliteit en veiligheid van de door Dichterbij geleverde zorgverlening (zoals inrichting van de 24-uurszorg, bouwen en wonen, zorgprogramma’s, infectieziekten- en hygiënebeleid, cliënt gerelateerde ICT, etc.);
  • De door de incidentencommissie opgestelde incidentrapportages, alsmede de hieraan verbonden verbeterplannen door de verantwoordelijk directeur;
  • Het opleidings- en scholingsbeleid van zorginhoudelijke medewerkers;
  • De beleidsinitiatieven die op grond van incidentrapportages, auditrapportages, afhandeling van zorginhoudelijke klachten, de jaarlijkse rapportage en terugkoppeling van het CCE en op grond van rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd worden genomen;
  • Het entameren van intern onderzoek in complexe situaties, wanneer de kwaliteit of veiligheid van de zorgverlening (mogelijk) in het geding is;
 • Het adviseren van de raad van bestuur, de lijnorganisatie en professionals over juridische, ethische, kwalitatieve en veiligheidsaspecten van de geboden zorg en het signaleren van tekortkomingen hierin;
 • Het stimuleren van verbeteringen en innovatie.

Hier ga je werken

Om de zichtbaarheid en nabijheid te vergroten, werk je regelmatig vanuit verschillende locaties van Dichterbij, waaronder bij STEVIG op locatie. Daarnaast kunnen er geplande en ongeplande locatie bezoeken worden uitgevoerd.

Met wie werk je

Je werkt nauw samen met de directeur ZKV en de Raad van Bestuur. Om de functie goed uit te kunnen voeren ga je natuurlijk ook in gesprek met cliënten. Je bent een sparringpartner voor totale directie van Dichterbij en voorzitters van de diverse adviescommissies. Daarnaast werk je samen met WZD functionarissen. Tevens neem je deel aan morele beraden en ben je contactpersoon voor de Inspectie Gezondheid en Jeugd. Samen met partners in de keten en het werkveld maakt dat je in deze functie van binnen naar buiten én van buiten naar binnen werkt.

Wij bieden jou

 • Contract voor onbepaalde tijd;
 • Inschaling FWG 75, van minimaal € 6.008,00 en maximaal € 9.238,00 bruto per maand (excl. cao verhoging per 1 dec. ’23);
 • Een vaste eindejaarsuitkering van 8,33% van je jaarsalaris en 8% vakantietoeslag;
 • Jaarlijks tot € 600,- fiscaal voordeel bij o.a. de aanschaf van een telefoon, laptop, tablet, fiets of een abonnement bij de sportclub;
 • De mogelijkheid extra verlofuren fiscaal voordelig te kopen en te verkopen;
 • Een thuiswerkvergoeding.

Dit ben J!J…

Het bureau ZKV bestaat uit 2 functionarissen die complementair en gelijkwaardig samenwerken. Voor deze functie is een vereiste dat je praktiseert als bijvoorbeeld als arts VG, specialist ouderengeneeskunde, psychiater of arts maatschappij en gezondheid. Je hebt ruime werkervaring in de langdurige zorg en je bent actief op meerdere terreinen van de zorg (beleid, organisatie, wetenschap). Je bent goed in staat om de toch soms moeilijke vaktaal om te zetten in ‘taal voor allemaal’.

Dichterbij een betekenisvol leven

Met jouw kennis en ervaring maak jij een verschil! Wat jouw talent ook is of welke rol je ook vervult, je krijgt de vrijheid om op jouw eigen manier bij te dragen aan het verbeteren van de zorg voor onze cliënten.

Wij zijn Dichterbij voor mensen met een verstandelijke beperking en de mensen om hen heen. Bij Dichterbij geloven we dat iedereen een betekenisvol leven verdient, waarin je jezelf kan en mag zijn. In een omgeving die accepteert wie je bent. Dat is in de kern wat we geloven en waar we voor staan.  
Bij Dichterbij kijken we elke dag opnieuw naar wat de cliënt nodig heeft. Samen met zijn of haar omgeving kijken we hoe we de basale behoeften kunnen vervullen. Dat doen we vanuit wensen, talenten en mogelijkheden.

Met meer dan 5.000 collega’s bieden we ondersteuning, zorg en behandeling. Dat doen we op verschillende locaties in Limburg, Noord-Brabant en omgeving Nijmegen.

Dichterbij heeft Holtrop Ravesloot het vertrouwen gegeven te werven voor deze vacature. Heeft u vragen of interesse in deze mooie functie? Dan verwijzen wij u met veel plezier door naar Bouke Gerla (Consultant van Holtrop Ravesloot), te bereiken via 06 112 646 47 of bouke.gerla@holtropravesloot.nl

Jouw contactpersoon

Team werving Dichterbij

Automatisch passende vacatures ontvangen?

Schrijf je in voor onze vacature alert en wij houden je op de hoogte per email.